samozrejme tých kostičiek bolo viac, nie len jedna